Koliba Josu

Počas mesiacov september, október, november a do 23.12.2023 bude v dňoch pondelok až štvrtok Penzión JOSU otvorený do 21:00 hod.

Dňa 14.10.2023 od 12:00 hod. bude reštaurácia zatvorená,

z dôvodu rodinnej oslavy.